Ενδεικτικά έργα

Floper 100 με εξωτερική υδρορροή

Floper 120 με ανοξείδωτες ντίζες

Floper 120 με ανοξείδωτες ντίζες

Floper 120 Solid

Floper 120 Curved

Floper 120 Curved

Floper 160 με εσωτερική υδρορροή και σύστημα κάθετης τέντας RIDO

Floper 160 με εσωτερική υδρορροή

Vertical Cassette Rido